bilgi@altinemlak.com.tr | 0212 654 0 444 - 0552 654 0 444
MYK TÜRKAK

SİZDEN GELENLER

Sigortalı çalışan emlak danışmanıyım. Belge almalı mıyım?

05 Haziran tarihinden önce bir emlak işletmesinde sigortalı olarak çalışanlar ve mevcut durumda da çalışmaya devam edenler için Seviye 4 yada Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi aranmaktadır.

05 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği 10. Maddesine göre, “İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir” ifadesi bulunmaktadır.

Lise mezunu değilim. Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) belge alabilir miyim?

Emlak ve Sorumlu Emlak danışmanı Ulusal Yeterliliklerinde herhangi bir eğitim ön şartı yer almamaktadır. Buna göre, lise mezunu olmayan bir kişi de Sorumlu Emlak Danışmanı sınavına girebilir.

Şirkette üç ortağız. Her birimizin Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) belge alması gerekiyor mu?

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği 6. Maddesi d fıkrasına göre, “Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir” maddesi yer almaktadır.

Bu maddeye göre eğer şirkette birden fazla temsil yetkisi olan kişi varsa, sadece birinin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) belge alması yeterli olacaktır. Lakin diğer yetkililer, şirkette/işletmede taşınmaz pazarlama faaliyeti yürütüyorsa söz konusu yetkililerin de emlak danışmanı (seviye 4) veya sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) belge alması gerekir.

Emlak ve Emlak yönetimi mezunuyum. Belge almam gerekiyor mu?

Taşınmaz ticareti yönetmeliğine göre işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz maddesi yer almaktadır. Eğer sizde 2 yıllık emlak ve emlak yönetimi mezunu iseniz belgeden muaf tutulmaktasınız.

Lakin henüz mezun değil ve taşınmaz ticaretine konu hizmetlerde şu anda faaliyet gösteriyorsanız, emlak danışmanı (seviye 4) veya sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) belge almanız gerekmektedir.

Yetki belgesi ile yeterlilik belgesi farkı nedir?

Yetki belgesi, taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmeleri adına düzenlenen belgeyi ifade etmektedir.

Mesleki yeterlilik belgesi ise, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 22 nci maddesi çerçevesinde mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilen sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) belgeleridir.

Kimler yetki belgesi almak zorundadır? Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar, işletmeleri adına yetki belgesi almak zorunda olup Yönetmelik kapsamında olmadıklarından, bu işle uğraşmayan vatandaşlarımızın kendi adına tescilli taşınmazları satarken ya da kiralarken yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Hangi hizmetler Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamındadır? Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması konusunda pazarlama faaliyetinde bulunan ve aracılık eden, alım satım ve taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren, tapu işlemlerine aracılık eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetleri anılan Yönetmelik kapsamındadır.
Yetki belgesi kim tarafından verilmektedir? Taşınmaz Ticaret Bilgi Sistemi (TTBS) 5 Eylül 2018 tarihinde faaliyete geçmiş olup taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârlara yetki belgesi bu tarihten itibaren TTBS üzerinden Ticaret İl Müdürlüklerince verilebilmektedir.
Kimler mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır? Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde ise şube müdürünün Seviye 5 tipi mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır. Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişiler ise Seviye 5 veya Seviye 4 tipi mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır.
Mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır? Mesleki yeterlilik belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendirdiği Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca, bu kuruluşların yaptığı sınavlar sonucunda başarılı olan kişilere verilmektedir. Belgelendirme kuruluşları tüm Türkiye’de sınav merkezi oluşturma ve sınav gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Firmamız bu konuda yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşudur.
Hangi belgeler mesleki yeterlilik belgesi yerine geçer? Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlandığı 5 Haziran 2018 tarihinde gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunmak kaydıyla tacirler ile esnaf ve sanatkârlarca bu tarihten önce halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda alınan taşınmaz ticareti ile ilgili sertifikalar mesleki eğitim belgesi yerine geçmektedir. 5 Haziran 2018 tarihinden sonra alınan hiçbir sertifika mesleki yeterlilik belgesi yerine geçmemekle birlikte ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezuniyet mesleki yeterlilik belgesinden muafiyet sağlamaktadır.
Yetki belgesi kişi adına mı işletme adına mı düzenlenecek? Yetki belgesi işletme adına düzenlenecek olup tüzel kişi tacirlerin birden fazla taşınmaz ticareti yapılan işletmesi olması durumunda her bir işletme için ayrı ayrı yetki belgesi alınması gerekmektedir.
Hâlihazırda taşınmaz ticaretiyle iştigal edenlerin ne zamana kadar yetki belgesi alması gerekmektedir? Hâlihazırda taşınmaz ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmesi için durumlarını Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekmektedir.
Taşınmaz ticareti faaliyeti yapılan işletmede başka bir ticari faaliyette bulunulması mümkün müdür? Yönetmelikte, taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunulan işletmenin bağımsız bölüm niteliğinde olacağı ve bu işletmede taşınmaz ticarine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunulamayacağı düzenlenmiştir. Bu nedenle, tek bir bağımsız bölümde taşınmaz ticareti ile birlikte bir başka ticari faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi durumunda işletmeye yetki belgesi verilemeyecektir.
Taşınmaz ticareti faaliyeti yapılan işletmenin aynı zamanda ikamet amaçlı kullanılması mümkün müdür? Taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunulan işletmenin aynı zamanda ikamet amaçlı kullanılması Yönetmeliğe uygun olmayıp bu durum yetki belgesi verilmesine engel teşkil etmektedir.
İşletmenin “meslek odasına kayıtlı olması” ndan kastedilen nedir? İşletmenin bulunduğu ildeki varsa emlakçılıkla ilgili ihtisas odasına, ihtisas odası yoksa karma odaya kayıtlı olması gerekmekte olup taşınmaz ticaretiyle iştigal ettiği halde geçmişte başka bir ihtisas odasına kaydedilen esnaf ve sanatkar işletmeleri oda değişimi için Valilik nezdindeki Mutabakat Komitesine iletilmek üzere İl Müdürlüğüne dilekçe verebilecektir. Komitenin değişiklik talebini kabul etmesi halinde bu işletmeler açısından Yönetmeliğin Geçici 1'inci maddesindeki muafiyetlerden yararlanılması mümkün olacaktır.
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi başvurusu yapan işletmenin ticaret unvanında yer alan taşınmaz ticaretinden başka ifadelerin yetki belgesi verilmesine engel teşkil eder mi? Taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler, söz konusu işletmede, taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunamayacak; işletme tabelasında, basılı evrakında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir ibare kullanamayacaktır. Bu ilkelere uyulması koşuluyla ticaret unvanında, taşınmaz ticaretinden başka bir faaliyet konusunun yer alması yetki belgesi verilmesine engel değildir.
Konut satışı yapan müteahhitlerin yetki belgesi alması gerekir mi? Müteahhitler tarafından satışı yapılan taşınmazlar, müteahhidin kendine ait ise yetki belgesi alması gerekmeyecek, ancak başkasına ait olan taşınmazların satışına aracılık da ediyorsa bu durumda yetki belgesi alması gerekecektir.