bilgi@altinemlak.com.tr | 0212 654 0 444 - 0552 654 0 444
MYK TÜRKAK

Kuyumcu Mesleki Yeterlilik Belgesi(Seviye 4)

Kuyumcu (Perakende) (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

 

Kuyumcu (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, değerli metaller ve taşlardan çeşitli teknikler kullanılarak en az fireyle, metal ergitme işlemi yapan, kaynak hazırlayan, metali döküm yoluyla işleme hazır hale getiren, kesilen parçalara şekil veren, ürüne son işlemleri gerçekleştiren ve meslekî gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

 

Kuyumcu (Perakende) (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınava girer. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.


Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

 

 

 

Kuyumcu (Perakende) (Seviye 4)

Zorunlu Birimler

21UY0441-4/A1:İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ile İş Organizasyonu

21UY0441-4/A2:Altın ve Gümüş Takı Alış-Satış Uygulamaları

Seçili Birimler

21UY0441-4/B1:Mücevher Takı Alış-Satış Uygulamaları

Sınava Giriş Şartı

-

Teorik Sınavı

A1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara dört (4) seçenekli çoktan seçmeli düzenlenmiş en az on beş (15) soruluk, her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır.
A2 birimine yönelik teorik sınavda adaylara dört (4) seçenekli çoktan seçmeli en az yirmi (20) soruluk, her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır.
B1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara en az on (10) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır.
Sınavda adaylara her soru için asgari bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

Performans Sınavı

Performans sınavı ilgili birimlerin “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.
Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.

Birim Geçerliliği

2 yıl.

Belge Geçerliliği

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

Belge Yenileme

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo vb.) sunulması,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

ULUSAL YETERLİLİĞİ İNCELE

BELGELENDİRME PROGRAMI

ONLINE BAŞVURU