bilgi@altinemlak.com.tr | 0212 654 0 444 - 0552 654 0 444
MYK TÜRKAK

ULUSAL YETERLİLİKLER

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi Nedir?

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir..

Ulusal Yeterlilik Nedir?

Ulusal yeterlilikler;
- Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan,
- Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,
- Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan,
- MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.

17UY0332-4 Emlak Danışmanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliğinin Amacı Nedir?

Bu ulusal yeterliliğin amacı Emlak Danışmanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
- Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
17UY0332-4 Emlak Danışmanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliğine sayfamızdan ya da https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama adresinden ulaşabilirsiniz.

17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliğinin Amacı Nedir?

Bu ulusal yeterliliğin amacı Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
- Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliğine sayfamızdan ya da https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama adresinden ulaşabilirsiniz.

17UY0332-4 Emlak Danışmanı (Seviye 4) Yeterliliğindeki Birimler Nelerdir?

17UY0332-4/A1: İSG, Çevre ve Kalite
17UY0332-4/A2: İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma
17UY0332-4/A3: Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri

17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Yeterliliğindeki Birimler Nelerdir?

17UY0333-5/A1: İSG, Çevre ve Kalite
17UY0333-5/A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu
17UY0333-5/A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi